Projektet "DNA of the POLAR SEAS", har til formål at undersøge hidtil ukendte mikroskopiske organismer i Arktis samt Antarktis. 99% af mikroorganismerne i Havene er stort set ukendte, da de ikke kan dyrkes i laboratoriet. Ved hjælp af DNA sekventering og Metagenom-analyse kan vi få ny viden om disse ukendte organismer. Projektet er økonomist støttet af Villum Kahn Rasmussen samt Lundbeck fondene. Endvidere har Canada Goose ydet støtte til beklædning.

Monday, January 15, 2007

G3 - DAG 154: Sejlads på hovedet

I dag passerede vi Rådhuspladsen antipode. Så kan man ikke komme længere væk med mindre man er astronaut. Dagen er gået med sejlads, sejlads og sejlads.

Der blev også lavet et enkelt CTD kast, men ellers var der ikke mange folk at se på dækket.

Om aftenen fortalte Troels Kløvedal om sine 3 jordomsejlinger med Nordkaperen og han er jo ikke nogen helt uinteresant fætter.

Der er flere nye projekter med på dette togtben som ikke har været med før. Antifryseprotein projektet, Immunforsvaret oprindelse og Fiskefysiologi er et par af dem.

Antifryseprotein projektet går ud på at finde ud af hvordan antifryseprotein virker hos fisk her omkring Antarktisk. For det er sådan at vandet her i de Polare områder kan blive ned til -2c grader koldt, men det bliver ikke til is på grund af saltkoncentrationen der sænker havets frysepunkt. Men uden disse Antifryseproteiner vil fiskenes blod fryse til is. Antifryseproteinerne virker ved at de "genkender" iskrystallernes struktur i blodet og sætter sig fast på dem. Det forhindre krystallerne i at vokse hvilket ville forhindre blodcirculationen. Denne tilpasning findes ikke kun hos fisk omkring det Antarktiske, den findes også hos fisk omkring Arktis, ja sågar hos danske fisk som Ålekvabben. De danske Ålekvabber dog kun i mindre grad. Og det er ikke kun fisk der har udviklet teknikken, lignende proteiner er fundet hos søstjerner.

Læs mere om Antifryseprotein projektet her.

Når sådanne lignende funktioner er udviklet/opstået flere gange på vidt forskellige grene af livets træ, kalder man det for konvergent udvikling eller parallel udvikling.


Eksempel på Konvergent udvikling, ingen af de fire "myreslugere" på billedet er beslægtet med hinanden, de er hverisær produktet af en unik evolutionær udvikling.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home