Projektet "DNA of the POLAR SEAS", har til formål at undersøge hidtil ukendte mikroskopiske organismer i Arktis samt Antarktis. 99% af mikroorganismerne i Havene er stort set ukendte, da de ikke kan dyrkes i laboratoriet. Ved hjælp af DNA sekventering og Metagenom-analyse kan vi få ny viden om disse ukendte organismer. Projektet er økonomist støttet af Villum Kahn Rasmussen samt Lundbeck fondene. Endvidere har Canada Goose ydet støtte til beklædning.

Tuesday, January 16, 2007

G3 - DAG 155: Hvide pletter under den Antarktiske konvergenszone

I dag sejlede vi ind i det kolde Antarktiske vand, der ligger rundt om Polen i det der kaldes Den Antarktiske Konvergenszone. Det er den grænse der findes imellem det varme vand fra henholdsvis det Indiske Ocean, Atlanter- og Stille Havet, og det MEGET kolde Antarktiske vand. Havtemperaturen faldt fra 6-8c til 0-1c. Grænsen fungerer også som en barriere der adskiller visse dele af faunaen. For eksempel findes der kun Isfisk indenfor Zonen.

Igen idag stod den på næsten udelukkende på sejlads og vi satte kursen mod den Sydlige Stillehavsryg, hvor der skulle fiskes med bundtrawl ned til 2500-2800 meter.

Når der fiskes med bundtrawl er det ikke helt ligemeget hvor nettet kastes ud henne, da udstyret ombord ikke er af industriel klasse, men betydeligt mindre, skal man først sikre sig af bunden er relativ flad og ikke består af for mange store sten og klippestykker.

Og hvordan gør man så det ?

Der er måske mange der troede ligesom mig at havbundens topografi (landskab) var kendt ? Det kan man jo se i ethvert Atlas. Men de tegninger er det rene gætværk. Hernede omkring sydpolen er data om havbunden mildest talt mangelfulde. De fleste dybdemålinger stammer fra de enkelte skibe der har sejlet her før og taget ekkolodsmålinger. Men der er langt imellem målingerne. Det svarer til du flyver fra Tyskland til Italien og tager en måling til landjorden hver 100 km. Måske for du en måling af en alpetop i ny og næ måske fanger du kun målingere fra dalene. Så trækker du en linie imellem punkterne og når andre kigger på kortet ser det ganske fladt ud med et par enkelte bjergtoppe måske..?

Dertil kommer at de skibe der tog målinger tidligere ikke har haft GPS, så selvom der findes en dybdemåling er det ikke sikkert at postionen er helt præcis..!

Vi sejler på store hvide pletter af søkortet.

Og her er det så er et anden forsknings/kortlægnings-projekt kommer ind i billedet. Det er Farvandsvæsenet der har et meget avanceret Ekkolod monteret under skroget, en såkladt "Batwing", der kan kortlægge havbunden meget nøjagtigt. Den tegner et 10-15 km bredt bælte hele vejen rundt på Galathea 3's rute. Det er det danske firma Reson, som har leveret udstyret: et multibeam-ekkolod til en pris af otte millioner kroner.

Billedet er fra Oslo Fjord, Norge. (Reson)

De kan sågar se om bunden på 4000 meter er jævn sandbund eller stenet. Så det er i tæt samråd med Søopmålerne fra Farvandsvæsenet at forskerne, fiskemester Åge og ikke mindst Chefen beslutter hvor bundtrawlet skal sættes.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Det ser da overdrevet sejt ud med det ekkolod. Wauw...
Rikke

9:23 AM

 

Post a Comment

<< Home