Projektet "DNA of the POLAR SEAS", har til formål at undersøge hidtil ukendte mikroskopiske organismer i Arktis samt Antarktis. 99% af mikroorganismerne i Havene er stort set ukendte, da de ikke kan dyrkes i laboratoriet. Ved hjælp af DNA sekventering og Metagenom-analyse kan vi få ny viden om disse ukendte organismer. Projektet er økonomist støttet af Villum Kahn Rasmussen samt Lundbeck fondene. Endvidere har Canada Goose ydet støtte til beklædning.

Tuesday, December 18, 2007

G3 - POLAR DNA i CAMBRIDGE


I April i år havde Thomas en poster med om Polarhavenes DNA samt Galathea3 på konferencen "Microbial Genomes 2007" ved Univerity of Cambridge. Den vakte stor interesse og især mængderne af vand vi havde indsamlet gjorde indtryk.
Poster: Thomas Sicheritz-Ponten (2007)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hvad jeg ledte efter, tak

6:06 AM

 

Post a Comment

<< Home