Projektet "DNA of the POLAR SEAS", har til formål at undersøge hidtil ukendte mikroskopiske organismer i Arktis samt Antarktis. 99% af mikroorganismerne i Havene er stort set ukendte, da de ikke kan dyrkes i laboratoriet. Ved hjælp af DNA sekventering og Metagenom-analyse kan vi få ny viden om disse ukendte organismer. Projektet er økonomist støttet af Villum Kahn Rasmussen samt Lundbeck fondene. Endvidere har Canada Goose ydet støtte til beklædning.

Tuesday, January 23, 2007

G3 - DAG 164: The Shortest Day

Vi stod sent op og gik tidligt i seng efter Togtleder Søren Rysgård havde holdt foredrag om Klimaforskning.

Efter 14 dages sejlads uden landkending er der ved at være en vis mørhed at spore hos den civile besætning.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home