Projektet "DNA of the POLAR SEAS", har til formål at undersøge hidtil ukendte mikroskopiske organismer i Arktis samt Antarktis. 99% af mikroorganismerne i Havene er stort set ukendte, da de ikke kan dyrkes i laboratoriet. Ved hjælp af DNA sekventering og Metagenom-analyse kan vi få ny viden om disse ukendte organismer. Projektet er økonomist støttet af Villum Kahn Rasmussen samt Lundbeck fondene. Endvidere har Canada Goose ydet støtte til beklædning.

Sunday, December 03, 2006

G3: Første billeder fra dybet..

Så har vi fået taget de første billeder af mikroorganismerne fra de Nordlige prøver. Vi fik hjælp af Jørgen Bilde fra Risø og Jens Blom fra Statens Serum Institut (SSI).

Station 3: North Atlantic; P3M; medium depth 265 meters, 2 my filter:

(TEM FOTO J.Blom SSI, 2006)

Station 3: North Atlantic; P3M; medium depth 265 meters, 0,22 my filter:

(SEM FOTO J.Bilde RISØ, 2006)