Projektet "DNA of the POLAR SEAS", har til formål at undersøge hidtil ukendte mikroskopiske organismer i Arktis samt Antarktis. 99% af mikroorganismerne i Havene er stort set ukendte, da de ikke kan dyrkes i laboratoriet. Ved hjælp af DNA sekventering og Metagenom-analyse kan vi få ny viden om disse ukendte organismer. Projektet er økonomist støttet af Villum Kahn Rasmussen samt Lundbeck fondene. Endvidere har Canada Goose ydet støtte til beklædning.

Wednesday, August 30, 2006

G3 - DAG 20: KONG NEPTUN DESSERTERET FRA SÖVÄRNET - Ingen Blå näse til os i denne omgang..

I dag passerede vi Polarcirklen (den arktiske forstås) og det blev fejret ved at vagten på Broen prajede over höjttaler anlägget: "Vi passerer nu Polarcirklen, for de som vil observere dette skal I stille jer på Styrbord side", og ja, der var en 8-10 stykker klar med kameraet (i Styrbord side).

Det er jo meget sjovt, specielt nu hvor det ikke er tilladt at "döbe" folk mere, når Polarciklerne eller Äkvator oversejles. Og hvorfor så ikke det ..?

Jo, det er fordi at Hr. og Fru Jensen ikke kan tåle at läse om det i aviserne og hvis de ikke kan tåle det, så kan Politikkerne heller ikke tåle det , og hvis Politikkerne ikke kan tåle det så kan Sövärnets ledelse det pr. definition heller ikke. Det betyder ingenting at dem der blev/villet blivet döbt godt kan tåle det og gerne vil det.

Jeg synes det er synd når en sådan tradition forbydes, traditioner er til for at blive. Man forstår Kong Neptuns dessertion.

PS: Disse Dåber har tiltider väret et meget voldsomt foretagenden indenfor mange Sövärn rundt omkring i verden, men i stedet for at forbyde det helt har mange andre lande indfört strengt kontrollerede "Dåber", der nu foregår med stor succes.

G3 - DAG 19: FARVEL MORMOR.


Vores käre Mormor er död, hun sov stille ind i sit elskede hus
"Bondestuen" i Dragör.

Jeg går en tur på agterdäkket og spejder efter himlens nye stjerne.

G3 - DAG 19: Polar DNA unplugged..

Vi forlägger os op nord på mod Sisimiut (Holsteinsborg), på vejen derop gör skibet holdt for at vi kan få vores nästsidste CTD kast.

Anders fra Politikken med i dag og han fölger os (og giver en hånd med) hele dagen fra prövetagning til slutfiltrering, Bo fra STV tager et par billeder og det hele skulle gerne ende op i en artikel i Politikken på Söndag.

Der gynger en del i dag. Dvs. det gynger. Vi har väret usandsynligt heldige med vejret hele vejen fra Torshavn til nu. Selv Danmarks Strädet var en rolig tur.

Vi Filtrere lös af vore 360 liter vand fra dybet, men Anders spörger lös: Hvad er det I gör nu?, Hvad er det mest spändende ved projektet?, Hvorfor tage pröver i dybhavet ved Polerne?, Hvad kan man bruge resultaterne til senere..? Hvad håber I på at finde...?

Svarene kan läses i POLITIKKEN på söndag.

Thomas er lidt påvirket af bölgegangen og han går til köjs omkring midnat. Nikolaj og jeg pumper videre da vi gerne skulle väre färdige i nat inden af hele Seismik holdet rykker ind kl. 05:00 om morgenen.

Da vi slutter kl: 03:00 går strömmen i container laboratoriet og vores PC samt (mere skrämmende) alt Seismik folkets udstyr (de har en hel väg af skärme, se billede nedenunder) går i SORT.

Ups, spildte vi nået vand et sted vi ikke skulle have spildt vand..?

Vi kalder vagten på Broen og får tilkaldt en elektriker, og sammen får vi fundet sikringen der er gået, puha..

Selv samme nat, kommer Internettet tilbage til skibet og vi modtager en trist mail hjemmefra.

Monday, August 28, 2006

G3 - DAG 18: Blomstervand i Hangaren

(Rasmus iført Polar frakke, der endelig er kommet i brug)
Endnu en dag med Geologisk undersøgelser, Boxcore, Gravitycore, Brutalis. Jo der blev hentet meget mudder op den dag.

Vi tog også en lille prøve fra bundsedimentet som vi vil prøve at filtrere bakterier på.

Snegle-Jan (der er miljøkemiker) fra projektet Miljøfremmede Stoffer og Metaller var ude med lillebror (Gummibåd) for at fange krabber og snegle. Læs mere om deres store og spændende projekt på linket ovenfor.

Ellers brugte vi det meste af dagen på at forberede et foredrag om aftenen.

Det er jo en svær målgruppe, når der både er Søværnets besætning, Journalister samt Forskere blandt tilhørene.

Vi gik på kl. 19 og det varede ca. 40 min., selvom vi havde prøvet at simplificere sagerne, er det usikkert hvor meget der gik hjem.

Vi har endnu en chance når vi skal holde foredrag i Nuuk.

Om aftenen blev der vist V for Vendetta i Mandskabsklubben og vi gik tidligt i seng.

G3 - DAG 17: Ud over kanten

Efter et par dage inde i fjordene, kom vi igen ud på dybt vand. Vi sejlede ud over shelfen (kontinentalsoklen), et brat skråning i havbunden hvor dybden falder fra 300 meter til 2800 meter. Her skulle vi tage vores næst sidste CTD kast.

Først skulle de andre projekter der også benytter sig af vandprøver fra CTD'en have deres. Så vi skulle have CTD'en ned og op 2 gange. Derudover skulle Jens Tang Christensen fra Århus Universitet - Marin Økologi tage prøver med et net ned på 500 meter hvor han fanger Zoo- og Fytoplankton.

Det første CTD kast støtte ind i problemer under nedfiringen da der var en strøm ved overflade der bevægede skibet i en retning, og en strøm på 1000m der trak CTD i en anden retning. Det medførte at CTD ikke har lige op og ned, men ud til siden. Så da CTD var på 1700m dybde var der 2300m kabel ude..
Samtidig med at vi drev ca. med 2 knob i timen.

Derfor blev CTD standset på de 1700 meter og forsigtigt bakset på dæk igen. Projekterne Roseobacter ved Lone Gram, DOM (Disolved Organic Material) ved Stiig Markager, samt Kulstofkredsløbet ved Karen Marie Hilingsøe fik alle deres vand, men vores kast blev aflyst.

Det var jo ikke godt, da det er vigtigt at vi får dette kast på Vestsiden af Grønland hvor der stadig er dybt. Jeg sprang op på broen og talte med Chefen om hvilke muligheder der var for at sejle længere ud fra kysten for at komme væk fra de to divergerende strømme. Chefen mente at der ville kræve 1 times sejlads ud og tilbage igen. Det var dog ikke muligt at få de 2 ekstra timer presset ind i dagsplanen da vi skulle tilbage ind til Bredefjord og lave Seismik undersøgelser samt Sedimentlags prøver. Og det skulle helst være inden det blev mørkt da der er en del is i ved fjorden. Efter lidt rådsslagning på broen mellem Chefen, Togtleder Minik, Nikolaj og mig selv, fandt vi en løsning, hvorved vi får et kast senere når vi forlægger mod Sisimiut. Her vil vi så sejler ud over Shelfen og lave et dybt kast til os. Der er omkring 2600m dybt. Så det var perfekt.

Resten af dagen gik med Geologiske prøver af forskellig art, Seismik undesøgelser af undergrunden (op til 1,5 km under havbunden) samt Gravity Core prøver (sediment kerner).

Saturday, August 26, 2006

G3 - DAG 16: Snurretop i Narsaq Sundet.

Efter en tårevædet afsked (ok maybe not quite) stikker VÆDDEREN til søs igen her til morgen. Dog skulle vi ikke så langt i dag , nærmere rundt om hjørnet til NARSAQ Sundet. Vi har fået en helt hold af Geologer ombord (og gennemsnitsalderen er steget med et par år) der skal lave dels nogle prøvetagninger af sedimentlagene i fjorden vha. af et 6 meter langt rør der sættes på bunden, og dels skal de lave seismiske målinger af undergrunden.Her til eftermiddag/aften skulle den første prøvetagning af bunden tages med en såkaldt Piston Core (et 1500 kg. Tungt apparat) det består af et langt rør med en vægt ovenpå og et stempel indeni. Når den første del af apparatet rammer bunder udløses en mekanisme og røret bore sig ned samtidig med at stemplet suger prøven op.

(Narsaq by)
Nu skete der imidlertid det af i forbindelse med udhejsningen af Piston coren over dækket hen til det spil der skulle sænke den i dybet (ned til 270 meter), går trykket fra hydraulikken i den kran der bærer den 1,5 toms tunge apparat.

Den hænger heldigvis ude i vandet, men når hydraulikken går så falder trykket og dermed kræften og efter et par korte ”swissh” lyde, kører wiren af kranen og Piston Coren er væk i dybet..

Vi står nok 20-30 personer på dækket og kan ikke tro vores egne øjne. Det er meget uheldigt, men efter det værste chok har langt sig, finder vi ud af hvor heldigt det også var. For havde det sket et par minutter senere, mens to af besætningen havde været i gang med at overfører piston Coren fra kranspillet til det store spil, kunne det havde gået rigtig, rigtig galt.

Heldigvis har vi en ekstra model med der kan tage samme prøver og efter 1 ½ timer er den første prøve på dæk og selv Pressen ånder lettet op. Historierne om tabte redskaber er vist også brugt op, selvom de ikke har været helt sande.

Vi har også fået journalist udskiftning, ombord er kommet Hjerne Madsen (Peter Lund Madsen) og han virker som en flink fyr.


PS: Hvis I har nogen unger kan de gå ind på http://galathea3.emu.dk/mini_galathea/index.html og følge EMU på ekspedition..

G3 - DAG 15: Blandt ERIK DEN RØDE og venner

Vi ankom til Narsarsuaq kl. 09:00 præcist.

Her var der udskiftning i ekspeditionsbesætningen, Tim skulle af og Thomas skulle på. Der sker ikke meget i Narsarsuaq, der er en lille flyveplads, et hotel og 10 huse, men på den anden siden af fjorden skete der nået for 1000 år siden.

Det var nemlig her at ERIK DEN RØDE bosatte sig da han kom til det land der blev opkalt efter de grønne fjeldsider: Grønland.

På skibet bliver der givet landlov til det afgående vagthold, der er sådan at sikbet er opdelt i 2 vagthold: Kongens kvarter og Dronningens. Om aftenen blandes både nye og gamle forskerbesætninger og det er lidt frustrerende at skulle sige farvel til nogen man først lige havde lært at kende.

Vi når også at rigge alt det ekstra udstyr til, som Thomas har medbragt fra DK.

Thursday, August 24, 2006

G3 - DAG 14: 1.BADERULLE: DEN VARME OG DEN RIGTIG KOLDE

Dag 14 blev brugt på lidt kombineret velfærd og forskning idet, vi besøgte nogle varme kilder i UNATAQ. Her blev det meste af skibet sat i land med gummibåden og så var der ellers "store badedag".


Flere af badegæsterne var svært tilfredse med af de evigt fotograferende pressefolk ikke var tilstede når de blegfede kroppe skulle vise frem.

Hele pressekorpset var blvet overført til en lille inspektionskutter og taget på fjordssejllads hele dagen.

Vi tog 30 liter vand fra den varme kilde, der imodsætning til de Islandske geysere var ganske fredelig og behagelige 35c varmt.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og vi lå i "hot tubben" og så ud på de store fjeld med isbjergene sejlende forbi. Så bliver den vist ikke meget bedre.

Det tog selvfølgelig ikke lang tid før nogen fik det "for varmt" og måtte en tur i det store kolde..

Så vi løb de 300m ned til fjorden og sprang i og svømmede med Isbjerge.


Hjemme på skibet gik vi igang med at filtrere vandprøver fra dagens fangst samt fra tidligere prøver.

På vej "hjem" med fangsten.

Vi har nu prøver fra 4 stationer, PDNA-1 til PDNA-4, se på kortet nedenunder:

G3: Flaskepost fra »Vædderen«

Flaskepost fra »Vædderen«
Af Bjarne Jensen

Skibet er ladet med computere. På toppen af »Vædderen« sidder en kæmpe satellitantenne, som døgnet rundt holder omverdenen i kontakt med Galathea-skibet og omvendt.

Vi mailer, er på messenger og skyper, altså taler i telefon via det internet, som vi selvfølgelig er på. Antennen øverst på skibet sikrer os en bredbåndsforbindelse døgnet rundt.
Brødrene Nikolaj og Rasmus Blom er online ligesom alle os andre, men de har desuden besluttet at benytte sig af en anderledes lavteknologisk form for kommunikation. »Vædderen« ligger 40-50 sømil fra den grønlandske kyst, da brødrene nærmer sig rælingen. I hånden holder Nikolaj Blom en flaske, hvis hals er lukket af rød forsegling. Inde i flasken ligger et sammenrullet gult dokument.

Læs mere på Berlingeren..

http://www.berlingske.dk/grid/udland/tema:fid=100101036/

Wednesday, August 23, 2006

G3 - DAG 13: Späk, spadsere-tilladelse og et stänk af Bailey's

GREENLAND...

Vi vågnede op til solskin og et Prins Christians Sund i fuld flor, med gröntblåt vand, stejle fjeldsider og og turkise is-skosser (små isbjerge).
Ved kl. 13:30 tiden lagde vi til kaj ved Nanortallik og blev mödt af stort set hele byen, i hvertfald alle börn var på kajen.Hele byen havde arrangeret et större program der stod på "Kaffemik" dog uden kaffe men med ren, lam og moskusokse -köd, törret fisk, törret finhval samt späk fra en säl. Lad mig blot sige at jeg var vildere med det förste end det sidste..

Herefter var der official äbning af deres lokalhistoriske museum, hvor de tidligere Östgrönlandske folk dagligdag i 1860-1920 var beskrevet. Det var hårde tider. Nogle år var specielt kolde og sommeren udeblev. Konsekvensen var barsk, enten flyttede man syd- og vestpå eller döde.

Så var der sejllads med konebåd og kajakopvisning, Trommedans (en slags hiphop battle), samt "the original lapdance"..
Samt Säl slagtning (de äldre bedstemödre prövede at fodre bornene med frisk sälspäk, men de vendte hovedet til og sagde: "BRADVDGTIIL" (grönlandsk for: "neeej, hvor klaamt, hold dog op bedstemor!, med at slynge den der uläkre strimmel sälfedt ind i hovedet på mig")

Så var der sang i kirken og spadsere-tilladsen blev afsluttet ombord i Sergent messen med et par Bailey, Cognac og Carlsberg og röverhistorierne flöd som CRUDE OIL ud af Grönlands undergrund.

Grönland er STORT.

Tuesday, August 22, 2006

G3 - DAG 13: HURRA HURRA MORMOR !

STORT TILLYKKE TIL VORES DEJLIGE MORMOR DER I DAG FYLDER ÅR


VARME HILSNER FRA PRINS CHRISTIANS SUND

G3 - DAG 12: Isbjerge ved styrbord.

Det var så dagen hvor Øst-Grønland dukkede op ud af tågen og vi fik følgeskab af et par delfiner mens Isbjergene gled forbi, og det er virkelig bjerge, vi passerede et der må have været langt over 50 meter højt.

Vejret er blevet ganske koldt nu. Da vi passerede Grønlands shelfen eller kontinental soklen hvor bunden går fra 2000m til 300m går man også fra den varme Irminger strøm (fra Golfstrømmen) over til den kolde Grønlandsstrøm der siver ned langs kysten fra Polarbassinet i Nord. Her er vandet -1c på bunden..

Vi fik filtreret vores anden prøve i dag, og taget en ekstra prøve på selve shelfen (på 5m og 265m), vi har sat et større efterforsknings arbejde igang for at finde vores bakterier. Derudover har vi ændret vores filtrerings metode fra opkoncentrering af vandprøverne og centrifugering, til at lade vandet løbe gennem et filter på 0,22µm og dermed gemme filteret istedet for. På den måde er vi sikre på at vi har fat i dem.

Vi har kigget i mikroskop i dag og så nogle bakterier, men vi skal lige regne på koncentrationen for at se om det giver mening. Vi har fået stor hjælp af DOM (Opløst (Dissolved) Organisk Materiale) projektets dygtige teknikere. I morgen kører vi så et par prøver igennem et Flowcytometer (et apparat der selv kan tælle bakterier i en prøve vha. af laser), så får vi et klart svar.

Ellers har der været et par foredrag og film med Knud Rasmussen. Vi skulle efter sigende have rigtig gode chancer for Nordlys i nat ved 3 tiden og imorgen kl. ca. 7 er vi klar til at forsøge os ind igennem Prins Christians Sund (en genvej indenom Kap Farvel), selvom der er rapporteret en del IS..

Men Chefen vil gerne igennem tror jeg, og der er et større skib end vores der skulle have passeret igennem i går. Men man ved aldrig for Isen bevæger sig rundt.

Til Morten Villadsen: Du må hilse Rolf og sige at der er flere fra hans gamle besætning ombord, de har ikke glemt ham..(det er vist også svært).. ;-)

Imorgen eftermiddag skal vi til KAFFEMIK på GRØNLAND..

Sunday, August 20, 2006

G3 - DAG 11: Grindehval og Lagkage..

Veludhvilede efter 12 timers koma-agtigt søvn, startede dagen med det sædvanlige projektleder møde kl. 07:30.

Her gennemgik Minik og Morten dagens program, der stod på 2 CTD kast og et træk med net. Vi havde det andet kast på programmet og dybden er nu oppe på 2900 meter.


(Google Earth med GALATHEA3 rute samt vores prøvetagning på.)

Humøret er bedre og vi gennemgik vores opsætning, samt besluttede at checke vores prøver i mikroskopet for tegn på liv. (Vi har lagt et sæt prøver i RNAlater på køl ved -80c, samt beholdt et sæt uden i køleskabet). Derudover tager vi nu også og gemmer vores 2µm filtre fra prefiltreringen i RNAlater.

Vi kom igang med kastet kl. 12:30 og den var på dækket kl. 17:00 (dvs. 16 lokal tid) da klokken endnu engang er sat en time tilbage. Det er jo også en måde at få nogle lange dage på..

Morten Meldgård holdt foredrag i hangaren og de tidlige bosættelser på Grønland og hans udgravninger af deres bopladser. Morten er Direktør for Dansk Ekspeditionsfond der står bag GALATHEA3 og en fin fyr.

Mens vi lå stille og hentede "Blomstervand", som de kalder vores prøver, kom en flok Grindehvaler forbi, ok, de var måske 300 meter væk, men heruden på Nord-Atlanten er der langt til naboen. De var langluffede grindehvaler, eller Longfinned Pilotwhales.
Det var godt der ikke er nogen Færinge ombord - de havde slikket sig om munden ved synet. I kan se billeder fra Politikken her, da journalisterne fik lov at sejle tæt på dem i "lillebror" (øv.)

Næ-nej det blev kun til lagkage i messen da der var fødselsdag ombord (2 endda!) (shhhh, der var også rødvin til maden, men sig det ikke til nogen)

Vi glæder os til at komme til Grønland og se nogle isbjerge, så vi kan få brugt vores varme Canada Goose jakker.., men indtil da er der lige 240 liter der skal filtreres, GOD NAT.


Tak for kommentarene, hvis I har nogen spørgsmål så hold jer ikke tilbage.

G3 - DAG 10: IS THERE ANYBODY OUT THERE?

Sidte brev sluttede kl. 02:30 lokal tid (vi er nu 3 timer efter DK tid)

Herefter gik vi igang med at forberede CTD som vandhenterne hedder (C-Conductivity dvs. Saltholdighed i vandet, T - Temperatur, D-Dybde (dvs. den måler trykket og omregner til dybde)).

***
ALARM MAND OVER BORD har lige lydt !! (mens jeg skriver dette Søndag 10:05)
Nu tikker uret for vandet er koldt her, folkene hopper i gummibåden kaldet "Lillebror" og bliver sænket ned og afsted det går. Manden, der godt nok er en orange bøje, da det er en øvelse, bliver samlet op og ligger på hospitalet 5 min. efter alarmen gik. Chefen er tilfreds. Heropppe hvor vandet er meget koldt overlever man ikke meget mere end 5-10 min. uden overlevelsesdragt på.
Nå, det var et sidespring.
***

Vandhenteren (CTD) der skal hente vores dyrebare bakterier op var klar og blev hejst ud over siden, flaskeposten blev kastet, men der var nu ikke det store medieopbud da klokken nu var 03:20 om natten.

Så ventede vi til CTD'en var på 2100 meters dybde hvorefter vi "skød" de første 18 flasker.
Der er 24 flasker på CTD'en og de kan hver have 10 liter i. Vi tager altså 180 liter vand med op fra præcis 2100 meter. Derefter hejste vi CTD'en op til 740m hvor vi "skød" de næste 4 flasker og tilsidst tog vi 20 liter vand fra 5 meters dybde.

Her ser i profilen af vores "kast" med vandhenteren.

Vandet bev herefter tappet af og så begyndte arbejdet for alvor, nu skulle vi igang med at filtrere 240 liter vand gennem først et filter, hvor hullerne ikke er mere end 2µm store (dvs. 2/1000 millimeter)- det var det grove filter..
Derefter skulle det filtreres igennem den fine filter der måler 0,22µm.

Og til sidst skulle vi så centrifugere prøverne.
Og så var det at vi gerne skulle ende op med nogle bakterier på bunden af glasset.

Det er der sikkert også, men den forventede store og synlige pellet (klat i bunden af glasset hvor alle bakterierne ligger) udeblev. ..!!?
Så efter 14 timers arbejde fra kl. 02:30 om natten til hen på eftermiddagen, var vi noget slukøret..

Vi havde nu været oppe i 36 timer, på dækket det meste af tiden, og knap så hurtige i omdrejningerne.

Efter et kort foredrag af Minik Rosing om Grønland, var der skafning (for nye læsere er det: mad) og vi besvimede kl. 19:00 i køjerne.

Vejret var fint med kun lidt søgang hen på eftermiddagen, Tim var lidt søsyg, men vi har det ellers fint.

Saturday, August 19, 2006

G3 - DAG 9: FØRSTE PRØVETAGNING (Måske) KL.02:30

Vi ligger nu på positionen for vores første prøvetagning på 2100 m syd for Island (se aktuel position her)Der skal laves to kast (som det kaldes) her, det første har været nede, men på vejen op er der (igen) lidt knas med spillet, den holder der styrer hvordan wiren skal lægges på selvet spillet kommet lidt ude af synch og så er der ballade. Det tekniske mandskab er alle oppe og går og justere lidt her og der så den skal nok komme op.

Flaskepost nr. PDNA-1

Vi har besluttet at sende en flaskepost afsted ved hver af vores prøvetagningssteder.
Det bliver sjovt at se hvor de ender op henne, hvis de altså bliver fundet. Indeni i flasken ligger der et lile brev samt oplysninger om hvem man skal kontakte, der er selvfølgelig en "PRIZE" til den heldige finder.

Vi skal snart igang nu, og det bliver spændende at se hvordan hele vores filtreringssetup kommer til at virke. Vi har brugt dagen til at lave nogle "wet dry runs" og få nedskrevet en foreløbig SOP. De fleste af forskerne ombord der er vant til at tage disse prøver kigger underligt på os når vi siger at vi skal tage 180 liter fra bunden og filtrere det bagefter, de bruger som regel et par liter..

Stemningen er god ombord, trods diverse små forsinkelser, og i dag kom der denne melding over højttaler anlægget "Så er der Hval ved bagbord".

Nu er kl. 02:00 og nu er der POLAR DNA SAMPLING "NUMERO UNO" VED BAGBORD!!

Friday, August 18, 2006

G3 - DAG 8: SYDÖST for ISLAND (62° 1' 59.52" N, 11° 21' 28.08" W)Efter en god nat sövn, uden nogen särlig bölgegang, var det op i Sergentmessen til et veludrustet morgenbord. Maden ombord er helt i top.

Damn,!

Fandt ud af at vi havde misset vores förste Projektleder möde kl. 07:30, vi troede det var kl. 08:00.

Der er 2 möder om dagen hvor Togtlederen Minik Rosing sammen med de forskellige projektledere lägger et program (der hele tiden ändrer sig efter forholdene) for det näste halve dögns tid.

Efter morgenmaden fulgte vi nogle af de andre projekter göre sig klar til at hente vandpröver på 400m. Det viste sig dog at der var lidt problemer med det spil der sänker og häver den store vandhenter.

Ok, nu er kl. 20.00 , og denne gang skal vi ikke misse mödet, vender tilbage senere med mere nyt fra i dag.

G3 - DAG 7: Torshavn

Endelig. Kl. 07.30 kunne jeg se det karakteristiske siloueet af VAEDDEREN ud for Torshavn. Der opstod dog lidt tvivl, da vi saa en Lynx helikopter cirkulere omkring skibet, da vi netop ikke har en helikopter ombord. Derfor kunne det vaere et sösterskib til VAEDDEREN.
Men det var den. Hurra. Endelig.

Vi lånte en bil af en flink färing og körte hele Galathea holdets (fra hotellet) bagage fra hotellet til VAEDDEREN.

Derefter stod den på introduktion, samt forskellige "Ruller", en rulle er en befaling hvor man har forskellige opgaver, os forskere skal dog som regel bare mönstre på en givent sted på skibet, da vi ikke indgår i besätningens opgaver.
Eksempler på ruller er:

HAVARIRULLE EGET SKIB: Dvs. VAEDDEREN kommer til skade eller ved brand.
MAND OVER BORD RULLE: det siger vist sig selv.
KLARTSKIBSRULLE: Tilsvarende "KLAR TIL KAMP" ordre, her mönstre vi forskere i Mandskabsklubben..

Kl. 18 var der afgang til Nordens Hus, Nikolaj, Tim og jeg samt de andre der skulle holde foredrag blev kört derop af Marinen. Morten Meldgård (Direktör for Ekspeditionen), Minik Rosing (Togtleder), Lone Gram (Roseobacter projektet) samt Stiig Markager (DOM projektet).

Foredragene gik godt og der var et pänt stort fremmöde på ca.200 personer. Blandt gaesterne diverse PING'er fra Färöerne. Efterfölgende var der reception med Grindehavl köd, törret lam, törret fisk og späk. Yummy..

Vi fik en masse gode kommentarer og lykönskninger fra tilhörende.

Kl. 22.30 bevägede vi os tilbage til VAEDDEREN, hvor vores förste Togtbriefing ville finde sted kl. 23.30.

Kl. 00.15 lagde vi fra kajen med et festfyrvärkeri arrangeret af en lokal butiksindehaver..

Herefter var der en HAVARIRULLE samt en MANÖVRERULLE (mandtal).

Så var vi ved at väre godt trätte i stängerne, men kunne nu alligevel ikke lade väre med at gå og snakke med nogle af de andre grupper der havde benyttet det udstyr vi skal bruge, for at få tips og tricks.

Vi havde oprindeligt tänkt os at få 3 prövestationer fra Färöerne til Grönland og 3 på Vestsiden, men pga. de dybe pröver vi skal tage og forsinkelsen fra Stavanger, har alle projekter måtte gå på kompromis.

Der bliver forhandlet og planerne ändrer sig löbende, but that's life.

I seng kl. 01.40

Wednesday, August 16, 2006

G3 - DAG 6: Torshavn

Jepsi pepsi , taskerne kom igår aftes og alt var med.

Dagen i dag (onsdag) valgte vi at bruge på lidt afstressning, så vi kørte over til Færøernes højeste fjeld og besteg det. Ok, det er kun 889m, men med en god stiv kuling plus regn, vi fik da noget modstand ud over tyngdekraften.

Færøerne minder meget om det skotske højland eller Norge med fjordene og de stejle fjeld, hvorfra der fosser vand ned ad siden.

Her er ingen træer om temperaturen falder sjældent under +10c selv om vinteren, men regn har de nok af op til 3700mm..!

Vi er på vej til Nordens Hus, hvor vi skal være med til præsentationen af skolekonkurrence-vinderen her på Færøerne. Senere er der vist landskamp Færøerne - Georgien, på deres national stadium (minder til forveksling om Valby Park anlæg).

Sidste nyt fra a' skiv, er at de sejlede fra Stavanger i går ved 19-tiden og der var lagt i kakkelovnen til 36 timer "røvballevejr" som den kære chef (kaptajnen) udtrykte det så fint.

Så imorgen ca. 2 døgn forsinket kan vi 7-9-13 forhåbentligt komme ombord.

Vi skal iøvrigt holde foredrag i morgen i samme Nordens Hus for alle de færøske pinger.. og derefter direkte på søen..

Der er om kring 20 Galathea folk der ligger underdrejet her i Torshavn og venter på skibet og der er run på Biblotekets internet adgang..så det bliver alt for denne gang.

/undskyldninger til Søværnet for den sidste post. Kanon godt gået med udbedringen i dok.
//tak for all jeres kommentarer, håber I følger med og holder skruen i vandet derhjemme.

Tuesday, August 15, 2006

"Vi arbejder for fulde tryk med at udbedre fejlen så vi kan komme videre med ekspeditionen.."

G3 - DAG 5: Torshavn, Færøerne

Vågnede kl. 05. (dog uden nogle børn ovenpå hovedet) satte mig op i sengen og bankede hovedet ind i loftet. (Mit værelse er oppe under loftet i et meget hjemmebygget anneks til "hotellet" hvor jeg kun kan stå oprejst i midten af rummet. Men udsigten er fin.)
Gik i seng igen.
Vågnede kl. 07.30
Morgenmad kl. 08.00 med Nik og Tim. Mødte et par andre deltager fra G3 der også venter på skibet. Vi vidste at skibet ihvertfald er forsinket 1 dag pga. af dokningen i Stavanger, men nu kom der nyt info, dårligt nyt. Det viste sig åbenbart at det problem, de først havde troet der var galt med skrue, ikke var det alligevel. Hmm, ok, vi skulle også lige vente på vores tasker alligevel.
Sidste nyt var at det kunne komme torsdag morgen (istedet for opr. tirsdag).

Efter en hurtig shopping tur på rejseforsikringens regning efter det mest nødvendige (som der står skrevet i policen), dvs. skjorte, underbukser, toiletsager og et par DVD'er. Fortsatte vi op til Det færøske Universitet hvor vi havde sat Eifind i stævne, det var dog ikke lige til at finde da ingen kendte til gadenavnet. Men vi fandt det dog tilsidst og fik en god snak med rundvisning.

BAGAGE NEWS !!

Vores tasker er rapporteret set på FÆRØERNE !!, halløj hvor det går. Nu venter vi så bare på at se om vores 6000kr. Canada Goose, Expedtion force, survival jackets stadig er der.

Begynder så småt at se efter potentielle Turistture rundt på øerne..

G3 - DAG 4: Torshavn, Færøerne

Så kom vi til færøerne.

Efter en tidlig afsked i Lufthavnen, mødtes vi med Tim (tysk medlem af projekt gruppen) og tog samlet afsted med Atlantic Airways.

Den frygtede landing på færøerne (vi havde hørt det er den anden mest farlige lufthavn i verden ..!) udeblev totalt, men det var nu også ret vindstille.

Efter ankomsten ventede vi på bagagen i den lille lufthavns bygning. Tim fik først sin North Face duffybag (indkøbt til lejligheden), men derefter ingenting..
Vi ventede, og ventede, men så stor var den maskine nu heller ikke vi fløj med.

Tilsidst kom der en lufthavns gut og sagde at vores bagage ikke var kommet med fra København pga for meget vægt !!

Min taske var fyldt med en Dynjakke og underbukser, hardly overweight!!

OK, vi udfyldte et par formularer og kørte afsted til vores "hotel". Så skulle bagagen nok komme senere....øhh, ..NOT.

Om aftenen falder vi i snak med bestyren af "hotellet", sød og hjælpsom dame, hun fortæller at bagagen ofte bliver væk, aldrig kommer til tiden og vores tasker kunne jo også ligge i KBh´s lufthavn ? Og der ville de helt sikkert blive bestjålet..
-Om vi havde lås på ? - Nej det havde vi nu godt nok ikke.

Hun sluttede af med at berolige os med bryllupshistorier, hvor bruden fik kjolen EFTER brylluppet og feriegæster der modtog deres bagage 14 dage efter de var ankommet, lige tids nok til at tage det med hjem.

Ja, ja.. vi fortrængte vores nye viden og valgte den positive vinkel, at det kom i morgen eftermiddag.

Vi spiste aftensmad og gik i seng ved 22 tiden.

Sunday, August 13, 2006

G3 - DAG 3: Velkommen til Bloms Weblog under Galathea3 ekspeditionen

Kære alle

så går det snart løs (i morgen!), her kommer vi at skrive lidt om hvad der er sket ombord på skibet.

Vi høres ved !

kh
Rasmus og Nikolaj